Bästa medlem i Sveriges kyrkokamerala förening

kyrkokamerala kalmar

Ännu en gång har vi behövt ställa in en konferens för andra året i rad pga. denna eländiga pandemi som har satt käppar i hjulet för föreningens konferensverksamhet, liksom för så många andra verksamheter inom våra verksamhetsområden som för samhället i stort. Så för andra året i rad så kallas du härmed till ett digitalt årsmöte med digitalt föredrag tisdagen den 24 augusti kl. 9.30 till kl. 12.00 via Teams. Ska man se det positiva i det så är det utan kostnad för våra arbetsgivare förutom än ett par timmars arbetstid, inga långa dyra resor eller hotellnätter.

Men vi ses väl i Kalmar 7-9 juni 2022  hoppas jag. Det blir tredje gången gillt nu för att få Kalmar till värd för vår kyrkokamerala konferens. 1999 hade föreningen äran senast att konferera i Kalmar, då bjöds det på kroppkakor i Kalmarsalen vill jag minnas.

Programmet för vår digitala kortkonferens den 24 augusti ser ut följer:

09.30 Uppstart och välkomnande

09.32 Nytt från Kyrkokansliet, Hälsokontrollen med focus på vad som väntar med Liselotte Ågren

10.40 Kort paus

10.45 Föreningens årsmöte

11.25 kort paus

11.30 Nytt från SKAO Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation med Birgitta Ödmark

12.00 Avslut.

Men fram till dess önskar jag er alla en riktigt god sommar och semester.

Magnus Evenseth

Ordförande 

Kom ihåg att betala årets medlemsavgift

Föreningen har en del omkostnader nu i samband med konferensplaneringen så därför vill vi ändå påminna om medlemsavgiften om 100:- för 2021. Plusgirokontot är 69 32 72-7, det är viktigt att du anger namn och vilket Pastorat, församling eller stift om du är stiftsanställd eller på nationell nivå.

sveriges kyrkokamerala forening logo

Sveriges kyrkokamerala förening bildades 1955 och har till uppgift att utgöra ett nätverk inom Svenska kyrkan för kameral och administrativ personal.
Föreningen utser en styrelse årligen som har till uppgift att hålla samman nätverket, bland annat genom upprättande av medlemsregister och informationsspridning. Styrelsen har också till uppgift att anordna en årlig konferens.