Välkommen till Kalmar 2021!

kyrkokamerala kalmar

Tyvärr så blev det ingen konferens i Kalmar 2020 men i samband med årsmötet den 9:e juni fick vi ju i alla fall lyssna till ett föredrag, den s.k. hälsokontrollen om ekonomiska tillbakablickar och prognoser med AnnMargaret Dahlström och Liselotte Ågren.

Presentationen från videoföredraget finner du här>>

Nu vill vi se framåt och hälsar er därför välkomna - igen - till Kalmar den  8 - 10 juni 2021

Håll utkik på vår hemsida i början av kommande år, då vi kommer publicera mer information om program och annat 

Med vänlig hälsning!
Styrelsen för Sveriges kyrkokamerala förening

Kom ihåg att betala årets medlemsavgift

Föreningen har en del omkostnader nu i samband med konferensplaneringen så därför vill vi ändå påminna om medlemsavgiften om 100:- för 2020. Plusgirokontot är 69 32 72-7, det är viktigt att du anger namn och vilket Pastorat, församling eller stift om du är stiftsanställd eller på nationell nivå.

sveriges kyrkokamerala forening logo

Sveriges kyrkokamerala förening bildades 1955 och har till uppgift att utgöra ett nätverk inom Svenska kyrkan för kameral och administrativ personal.
Föreningen utser en styrelse årligen som har till uppgift att hålla samman nätverket, bland annat genom upprättande av medlemsregister och informationsspridning. Styrelsen har också till uppgift att anordna en årlig konferens.