Välkommen till Kalmar 2021!

kyrkokamerala kalmar

Vi planerar för fullt inför vår kommande konferens i Kalmar. På grund av den pågående pandemin har vi beslutat att flytta vår konferens från juni där vi brukar vara  till sensommaren. Boka därför i 24 - 26 augusti 2021

Mer information kommer! 

Med vänlig hälsning!
Styrelsen för Sveriges kyrkokamerala förening

Kom ihåg att betala årets medlemsavgift

Föreningen har en del omkostnader nu i samband med konferensplaneringen så därför vill vi ändå påminna om medlemsavgiften om 100:- för 2020. Plusgirokontot är 69 32 72-7, det är viktigt att du anger namn och vilket Pastorat, församling eller stift om du är stiftsanställd eller på nationell nivå.

sveriges kyrkokamerala forening logo

Sveriges kyrkokamerala förening bildades 1955 och har till uppgift att utgöra ett nätverk inom Svenska kyrkan för kameral och administrativ personal.
Föreningen utser en styrelse årligen som har till uppgift att hålla samman nätverket, bland annat genom upprättande av medlemsregister och informationsspridning. Styrelsen har också till uppgift att anordna en årlig konferens.