Välkommen till Kalmar 2021!

kyrkokamerala kalmar

Bästa medlem i Sveriges kyrkokamerala förening!

Ja det är i sanning en märklig tid vi lever i såhär i pandemins skugga. Kalmarkonferens i juni 2020 reducerades till ett digitalt föredrag och ett digitalt årsmöte via Pexip.

Men så kan vi väl inte ha det, eller hur? Nej nu hoppas vi att alla som vill blir vaccinerade i tid och att pandemin och restriktionerna blåses av. Programmet för konferensen som vi skulle ha kört i Kalmar i juni förra året är till stora delar fortfarande aktuellt men vissa programpunkter har fått justeras för en konferens i år.

Vi i styrelsen inser ju nu att det är alldeles för tidigt att bjuda in till konferens andra veckan i juni då det är alldeles för osäkert hur det kommer att gå med vaccineringar och en ev. tredje våg som kan vara på väg nu. Nu gör vi därför ett omtag och satsar på att få till stånd en eventuell konferens 24 - 26 augusti i stället i just Kalmar. Vi vill ju inte blåsa den vackra staden vid Kalmarsund på konfekten, dessutom gick det fint att flytta över alla bokningar till 24 – 26 augusti.

Tyvärr kan det ju bli så att denna eländiga pandemi biter sig fast och att vaccinleveranserna går i stöpet med fortsatta restriktioner som följd, ja i så fall är det väl bara att bita i det sura äpplet en gång till och ställa in igen. I så fall får vi ordna med en kortare digital konferens med årsmöte.

Men visst skulle det vara att föredra att träffa kollegor och utställare på plats för att knyta kontakter och nätverka under trevliga former, vem saknar inte den lite högtidliga föreningsmiddagen och den lite lättsammare utflykten som i år är planerad till Solliden och Borgholm på Öland.

Nu är vi i styrelsen nyfiken på hur du som medlem i Sveriges kyrkokamerala förening tänker om att delta på plats i Kalmar i augusti så klicka på länken https://www.webbenkater.com/s/1295cd3 för att svara på enkäten!

Hoppas att vi snart kan ses IRL igen!

Styrelsen i Sveriges kyrkokamerala förening

Kom ihåg att betala årets medlemsavgift

Föreningen har en del omkostnader nu i samband med konferensplaneringen så därför vill vi ändå påminna om medlemsavgiften om 100:- för 2020. Plusgirokontot är 69 32 72-7, det är viktigt att du anger namn och vilket Pastorat, församling eller stift om du är stiftsanställd eller på nationell nivå.

sveriges kyrkokamerala forening logo

Sveriges kyrkokamerala förening bildades 1955 och har till uppgift att utgöra ett nätverk inom Svenska kyrkan för kameral och administrativ personal.
Föreningen utser en styrelse årligen som har till uppgift att hålla samman nätverket, bland annat genom upprättande av medlemsregister och informationsspridning. Styrelsen har också till uppgift att anordna en årlig konferens.