Årets konferens i Kalmar är inställd

kyrkokamerala kalmar

Till medlemmarna i Sveriges kyrkokamerala förening.

Styrelsen för Sveriges kyrkokamerala förening har nu fattat ett mycket tungt och svårt beslut. Vi ställer in kyrkokamerala konferensen i Kalmar den 9 - 11 juni i Kalmar. I stället satsar vi på att genomföra konferensen den 8 - 10 juni 2021. Notera gärna datumet redan nu.

Anledningen till det är som ni säkert förstår restriktionerna på grund av rådande pandemisituation med spridningen av Coronaviruset. På en konferens av denna dignitet som kyrkokamerala konferensen är, så innebär det en påtaglig risk när vi är så många som samlas i samma lokaler och med tanke på att Folkhälsomyndigheten även avråder från inrikes resor så känner vi i styrelsen att vi måste ta vårt ansvar och bidra till att spridningen av viruset hålls nere. Vi har ju ingen som helst kunskap om hur det här kommer att utveckla sig och hur långt tid det kommer att ta innan vi kan återgå till ett normalt läge igen. Så därför har vi nu med tungt hjärta fattat detta beslut.

Eftersom konferensen i sitt nuvarande format är inställd kommer det stadgeenliga årsmötet istället genomföras virtuellt den 9 juni 2020. Samtliga handligar hittar du i huvudmenyn. Eventuellt kommer vi att arrangera en mindre kortvariant av konferensen någon gång i oktober/november. Håll utkik på hemsidan, mer information kommer.

Med vänlig hälsning!
Styrelsen för Sveriges kyrkokamerala förening

Kom ihåg att betala årets medlemsavgift

Föreningen har en del omkostnader nu i samband med konferensplaneringen så därför vill vi ändå påminna om medlemsavgiften om 100:- för 2020. Plusgirokontot är 69 32 72-7, det är viktigt att du anger namn och vilket Pastorat, församling eller stift om du är stiftsanställd eller på nationell nivå.

sveriges kyrkokamerala forening logo

Sveriges kyrkokamerala förening bildades 1955 och har till uppgift att utgöra ett nätverk inom Svenska kyrkan för kameral och administrativ personal.
Föreningen utser en styrelse årligen som har till uppgift att hålla samman nätverket, bland annat genom upprättande av medlemsregister och informationsspridning. Styrelsen har också till uppgift att anordna en årlig konferens.