Välkommen till Kalmar 2022!

kyrkokamerala kalmar

Bästa medlem i Sveriges kyrkokamerala förening!

Åh vad trött man blir på uttrycket ”Under rådande omständigheter”.

Som du vet valde vi att flytta förra årets konferens till augusti i år. När vi tog detta beslut trodde väl ingen av oss att pandemin fortsatt skulle förlama en stor del av vår vardag på det sätt den faktiskt fortsätter göra.

När vi gör en förnyad bedömning baserad på den utveckling vi följer dagligen tillsammans med de inspel som vår medlemsundersökning har tillfört ser vi att sannolikheten för att kunna ses på det sätt vi önskar minst sagt är små. Så, med detta samt en stor omsorg om våra medlemmars hälsa har styrelsen beslutat att årets konferens ännu en gång måste flyttas.

Vi vill därför hälsa er välkomna till Kalmar den 7 – 9 juni 2022

Boka också in den 21 augusti då vi arrangerar årsmöte samt ett föredag i det digtala rummet.

 Mer information kommer publiceras löpande. Välkommen att titta in igen!

 

Kom ihåg att betala årets medlemsavgift

Föreningen har en del omkostnader nu i samband med konferensplaneringen så därför vill vi ändå påminna om medlemsavgiften om 100:- för 2020. Plusgirokontot är 69 32 72-7, det är viktigt att du anger namn och vilket Pastorat, församling eller stift om du är stiftsanställd eller på nationell nivå.

sveriges kyrkokamerala forening logo

Sveriges kyrkokamerala förening bildades 1955 och har till uppgift att utgöra ett nätverk inom Svenska kyrkan för kameral och administrativ personal.
Föreningen utser en styrelse årligen som har till uppgift att hålla samman nätverket, bland annat genom upprättande av medlemsregister och informationsspridning. Styrelsen har också till uppgift att anordna en årlig konferens.