Årskonferens 2014 Karlstad

Årskonferensen hölls den 10–12 juni 2014 i Karlstad
I år var temat för konferensen ”Den goda arbetskraften”.Men naturligtvis hade ekonomifrågor och inomkyrkliga frågor såsom bland annat Gemensamt Administrativt Stöd ”GAS” en central roll på konferensen.

gas

Sola i Karlstad

Karlstad med sina ca 88 000 invånare hälsade Kyrkokamerala föreningens medlemmar välkomna med Sola i Karlstad i spetsen. Ja, Sola i Karlstad är ju inte den där stora lysande apelsinen som hänger i skyn när molnen behagar försvinna. Nej, hon var en dam som hette Eva Lisa Holtz, född 1739 i Karlstad och arbetade som servitris på flera krogar runt om i staden. Som värdshusflicka på Värdshuset i Karlstad uppskattades hon för sitt strålande humör. Runt om i staden började allt fler värdshusgäster tycka mycket om den vackra, glada och alltid lika ”soliga” flicka. Därmed fick hon smeknamnet Sola. Vi kommer säkert att få höra mer om henne och säkert också en hel del om Gustaf Fröding under våra konferensdagar.

Huvudsponsorer 2014
nordea_logooffice_depot_logoeniac_data_logo

Program Årskonferensen 2014

I år är temat för konferensen ”Den goda arbetskraften” och det kommer att märkas i några av föreläsningarna och seminariepassen. Men naturligtvis har ekonomifrågor och inomkyrkliga frågor såsom bland annat Gemensamt Administrativt Stöd ”GAS” en central roll på konferensen. I år har vi hela sex seminarier i seminarieprogrammet och du kan välja två seminarier. Läs mer om seminarierna längre ner på sidan.

Tisdag 10/6

11.00 Registrering

12.00 Lunch

13.15 Konferensen öppnas

13.30 Föreläsning: Susanne Pettersson ”Den goda arbetskraften”

15.00 Kaffe och sponsormingel

15.30 Fortsättning föreläsning Susanne Pettersson

16.00 Sponsorinformation Office Depot

16.15 Egen tid

18.00 Kvällsaktivitet: Samling vid Lerinmuseet

Onsdag 11/6

08.00 Morgonbön i domkyrkan

08.45 Aktuellt från Kyrkokansliet

09.30 Kaffe med sponsormingel

10.00 På ”G” – Gemensamt för att vara kyrka.

11.00 Sponsorinformation Eniac Data AB

11.15 Birgitta Brandsjö ”SKAO informerar”

11.45 Föreningens årsmöte

12.15 Lunch och sponsormingel

13.30 Birgitta Brandsjö – ”Tjänstepensioner och förslag till nytt pensionsavtal”

14.30 Seminarium I

15.30 Kaffe med sponsormingel

16.00 Seminarium II

17.00 ”Hemlig gäst”

17.30 Egen tid

19.30 Konferensmiddag med dans

Torsdag 12/6 

08.00 ”Den goda arbetskraften” inkl. morgonbön med biskop Esbjörn Hagberg

08.45 Per Naroskin: ”Föreläsning med knorr”

10.00 Sponsorinformation Nordea

10.15 Kaffe med sponsormingel

10.45 Annika Winsth: Ekonomiföredrag

12.00 Avslutning

13.00 Lunch

 

Talare vid Årskonferensen 2014

 

Susanne Pettersson: ”Den goda arbetskraften”

Tisdag 10/6 • Kl 13.30
Hon talar om hur man skapar ett vinnartillstånd och hur man leder andra för att utveckla ett team.
Susanne är en av Skandinaviens ledande konsulter inom förändringsarbete på organisations-, ledar-, team- och individnivå. Hon har mångårig erfarenhet av att utveckla organisationer, team och individer till framgång, kraft och balans.

Birgitta Brandsjö, avtalssekreterare, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation: ”Tjänstepensioner och förslag till nytt pensionsavtal”

Onsdag 11/6 • Kl 13.30
Tack vare sitt förslag till nytt pensionsavtal, så fick Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 2013 utmärkelsen Årets innovation i försäkringsbranschen, en av kategorierna i Insurance Awards som arrangeras av Risk & Försäkringar i samarbete med IFU, en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

Biskop Esbjörn Hagberg: ”Den goda arbetskraften” inkl. morgonbön

Torsdag 12/6 • Kl 08.00
”I försoningens tjänst” tog biskop Esbjörn Hagberg som sitt valspråk när han vigdes till biskop i Karlstads stift 2002.
Esbjörn Hagberg prästvigdes 1975 för Västerås stift och har tjänstgjort som komminister i Grängesbergs församling och i Enköpings församling. Han har arbetat som kontraktsadjunkt inom Uppsala stift och då varit kaplan på stiftsgården Breidagård. Vidare har han arbetat som själavårdslärare vid Johannelunds teologiska högskola och Samariterhemmets diakonutbildning. Perioden 1998–2002 var han rektor för Johannelunds teologiska högskola. År 2002 vigdes Esbjörn Hagberg till biskop i Karlstads stift.

Per Naroskin: ”Föreläsning med knorr”

Tisdag 12/6 • Kl 08.45
Kan regelbundet höras i P1:s program Spanarna. Han är dessutom en av landets mest efterfrågade föreläsare där han talar om ledarskap, om förändringar och om olika infallsvinklar på såväl jobb som privatliv.
Per menar att många chefer behöver större kunskap kring hur medarbetare reagerar på förändringar och de ofta obeaktade sociala konsekvenserna av en organisationsförändring.

Annika Winsth, chefekonom, Nordea: Ekonomiföredrag

Torsdag 12/6 • Kl 10.45
Utsågs av tidningen Privata affärer till ”Årets bankprofil 2012”.
I sitt arbete som chefekonom på Nordea får hon snabbt analysera och tolka ekonomiska händelser.
Annika är en mycket erfaren ekonomi-talare med ämnen och infallsvinklar som hon anpassar efter varierande grupper av åhörare.

sveriges kyrkokamerala forening logo

Sveriges kyrkokamerala förening bildades 1955 och har till uppgift att utgöra ett nätverk inom Svenska kyrkan för kameral och administrativ personal.
Föreningen utser en styrelse årligen som har till uppgift att hålla samman nätverket, bland annat genom upprättande av medlemsregister och informationsspridning. Styrelsen har också till uppgift att anordna en årlig konferens.