Årskonferens 2013 Karlskrona

Stora strukturella förändringar är på gång i Svenska kyrkan – något som sätter upp många organisatoriska frågor på dagordningen. Samfälligheter som försvinner och går upp i nya pastorat som i sin tur ska organiseras administrativt och många chefer får förändrade roller.

Mot bakgrund av detta så är temat för årets kyrkokamerala konferens Framtidens ledarskap i Svenska kyrkan.
Detta kommer att märkas i bl a Sofia Rasmussens föredrag om aktuella HR-frågor på tisdagen, i onsdagens seminarier ledarskap i förändring och professionellt styrelsearbete. Biskopen i Lunds stift Antje Jackelén kommer och så att dela med sig av sina funderingar om framtidens ledarskap i Svenska kyrkan.

Tre olika seminarier
Ekonomi och Gemensamma Administrativa Stödsystem (GAS) är högaktuellt och finns givetvis med i programmet. Nytt för i år är att det endast finns ett seminariepass med tre olika seminarier att välja mellan.

karlskrona topp

VI SES I KARLSKRONA!
Magnus Evenseth
Ordförande

Huvudsponsorer 2013 är Agrando, Ernst & Young och Swedbank

Program

Tisdag 11 juni

11.00 Ankomstregistrering på Konserthusteatern
12.00 Lunch på First Hotel Statt Karlskrona
13.15 Konferensen öppnas – Konserthusteatern
13.30 Föreläsning: HR-tema Sofia Rasmussen
15.00 Kaffe och sponsormingel
15.30 Fortsättning föreläsning: HR-tema Sofia Rasmussen
16.00 Sponsorinformation Agrando
16.15 Egen tid
18.15 Båtfärd med guide, underhållning med middag i Marinmuseet

Onsdag 12 juni

08.15 Morgonbön i Fredrikskyrkan vid Konserthusteatern
09.00 Aktuellt från Kyrkokansliet, Helén Ottosson Lovén
09.45 Kaffe med sponsormingel
10.15 SKAO informerar, Helén Källholm
10.45 Rast, förflyttning till annan lokal.
11.00 Seminarier – tre olika teman
12.00 Lunch på First Hotel Statt Karlskrona
13.30 Föreningens årsmöte
14.00 Framtidens ledarskap i Svenska kyrkan, Biskop Antje Jackelén
15.00 Sponsorinformation Ernst & Young
15.15 Kaffe med sponsormingel
16.00 Gemensamma Administrativa Stödsystem (GAS) – projektledningsgruppen för GAS
17.00 Egen tid
19.00 Uppsamlingsmingel på First Hotel Statt Karlskrona
19.30 Konferensmiddag med dans på First Hotel Statt Karlskrona

Torsdag 13 juni

08.00 Morgonbön – Trefaldighetskyrkan
08.30 Ekonomiföredrag – Magnus Alvesson, Swedbank
10.00 Sponsorinformation Swedbank
10.15 Kaffe med sponsormingel
10.45 ”Vägen från 2500 till 1000 församlingar” – Lennart Lundberg, Kyrkans tidning
11.15 Föreläsning med knorr – Charlotte Lindmark.
12.00 Avslutning
13.00 Lunch

Seminarier

 

Ekonomi och Gemensamma Administrativa Stödsystem, GAS, är högaktuellt och finns givetvis med i programmet. Nytt för i år är att det endast finns ett seminariepass med tre olika seminarier att välja mellan.

Seminarierna du kan välja mellan är:

  • A. K3 regelverket
    Nytt huvudregelverk om årsredovisning och koncernredovisning från Bokföringsnämnden som blir obligatoriskt för större pastorat fr o m 2014, vad innebär det?
  • B. Professionell styrelse
    Att vara del av ett kyrkoråd eller en kyrkonämnd är att ha ett viktigt styrelseuppdrag. Vi belyser vad uppdraget som styrelse innebär och vad som kännetecknar ett bra styrelsearbete. Man behandlar även andra frågor, exempelvis ansvarsfördelning mellan kyrkoråd och kyrkoherde och vad en arbetsordning är och vad den ska innehålla.
  • C. Leda i förändring
    Förändringar utmanar och sätter ledarskapet på sin spets. Hur ser ett gott ledarskap ut i förändringstider? Hur arbetar man fram en plan för förändringsarbetet? Hur identifierar man motstånd? Hur säkerställer man att alla är med? Vilka förändringsstrategier är mest framgångsrika? I seminariet kommer vi att arbeta med några kritiska punkter vid förändringsarbete och erfarenheter av hur man hanterar dessa.

 

sveriges kyrkokamerala forening logo

Sveriges kyrkokamerala förening bildades 1955 och har till uppgift att utgöra ett nätverk inom Svenska kyrkan för kameral och administrativ personal.
Föreningen utser en styrelse årligen som har till uppgift att hålla samman nätverket, bland annat genom upprättande av medlemsregister och informationsspridning. Styrelsen har också till uppgift att anordna en årlig konferens.