Årskonferens 2024 Örnsköldsvik

HK Dest pressbild 06

Välkommen till Kyrkokamerala föreningens årskonferens den 11 – 13 juni 2024 på Elite Plaza i Örnsköldsvik! 

Välkommen till Fjällräven Kånkens födelsestad Örnsköldsvik. Staden grundades som köping 1842 och blev stad 1894. Namnet kommer från landshövding Per Abraham Örnsköld (1762-1769).

Historien om Örnsköldsvik sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden, även om staden är ett nytt påfund. Ännu idag gör sig inlandsisens påverkan för snart 10 000 år sedan påmind genom den unika geologi som resulterat i att Höga kusten utsetts till världsarv.

Platsen för årets konferens var Elite Plaza med konferenslokalen Pinassen i Arken mitt emot själva hotellet som är beläget vid kajkanten ett par hundra meter från Järnvägsstationen. Förhoppningsvis så är det varmt och gott i Örnsköldsvik i juni, att det är snö på bilderna beror på att bilderna togs vid styrelsens planeringsbesök i november så låt dig inte avskräckas av det. Vi har beställt bra sommarväder med tanke på tisdagskvällens båtutfärd.

En av utmaningarna är i en krympande ekonomi med färre anställda i våra enheter i Svenska kyrkan och samtidigt utföra vårt uppdrag och upprätthålla en god verksamhet. För att klara det kommer vi att behöva förlita oss på ideella som är beredda att ställa upp på sin fritid i våra pastorat och församlingar, främst i församlingsverksamheten men kanske också uppgifter inom förvaltning. Därför är idealitet ett tema på årets konferens. Ett föreläsningspass berör idealitet ur ett arbetsgivarperspektiv och ett föreläsningspass ur ett församlingsperspektiv.

Konferensen inleds med ett ekonomiföredrag med Olof Manner, ekonom på Swedbank. Naturligtvis ska vi ha med den alltid uppskattade ”Hälsokontrollen” om Svenska kyrkans ekonomi med tillbakablickar på det gångna året och prognoser för kommande år, samt målkapital med Liselotte Ågren och Marianne Westlén från kyrkokansliet, som har också ett pass om särredovisning.

Konferensen tar även upp utredningar angående begravningsverksamheten Eva Årbrandt Johansson och Jan Östlund, men också vad som hände den 23/11 och hur vi undviker cyberattacker med Erik Gyll från Kyrkokansliet. Från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKAO, får vi nyheter och avtalsinformation av Ylva Linghult, samt ideellt medarbetarskap ur ett arbetsgivarPERspektiv - Per Westberg och Per Åkerström. Ideellt medarbetarskap ur ett församlingsperspektiv serveras av Ingrid Pommer Brorson från Ängelholms församling. Om hennes arbete kan ni läsa om i nästa nummer av tidningen Ducatus.

Vi är varandras arbetsmiljö på jobbet och behöver ta ett gemensamt ansvar för att den blir god. Arbetsmiljön påverkar resultatet, effektiviteten och sjukfrånvaron. Anna Tufvesson föreläser om det aktiva medarbetarskapet. Därefter får Bob Hansson fria tyglar på podiet som avslutningsföredrag med knorr.

I år sker alla föreläsningar i konferenslokalen så att ni deltagare ska slippa leta efter rätt lokal. 😊

Till Örnsköldsvik kan du ta tåget från Stockholm eller Luleå, nattåget är ett bra alternativ. Stationen ligger bara några 100 meter från hotellen.

Väljer du att flyga så går ett plan den 11/6 från Arlanda kl. 8.25 framme 9.40, retur den 13/6 kl. 15.45 framme på Arlanda 16.55. Busstranfer ordnas för ovan angivna tider från och till Örnsköldsviks flygplats eftersom flygbuss saknas, transporten ingår i konferensavgiften.

Vi har reserverat rum på nedanstående hotell som alla ligger inom promenadavstånd från konferensanläggningen. Boka hotell gör du via anmälningslänken. Logipriset varierar något mellan hotellen och logikostnaden inklusive moms för enkel-, respektive dubbelrum per natt framgår i bokningsformuläret för respektive hotell. Du kan naturligtvis ordna boende på egen hand om du önskar.

Inbjudan är också en kallelse till föreningens årsmöte tisdagen den 11 juni 2024. Handlingar kommer att delas ut i samband med registreringen. Om du deltar på årsmötet så kommer du att få en gåva, en ryggsäck att hänga på ryggen inför nästa årskonferens då vi firar vårt 70 års jubileum.

Konferensavgiften är 3 995 kronor och ev. hotellrum kommer att faktureras via Commee AB.

Glöm inte medlemsavgiften, 100:-, till plusgiro 69 32 72-7 om du inte redan har betalat. Behöver du en faktura på medlemsavgiften finns den här

 VÄL MÖTT I ÖRNSKÖLDSVIK!               

Magnus Evenseth

Ordförande

Program för dagarna
(med reservation för ändringar)

Tisdag 11 juni 2024

11.00   Ankomstregistrering
11.45   Lunch
12.45   Konferensen öppnas
13.00   Ekonomiföredrag – Olof Manner, Ekonom Swedbank
14.00   Sponsorinformation

14.15   Kaffe med sponsormingel

14.45   Årsmöte
15.15   Begravningsverksamhetens utredningar – Eva Årbrandt Johansson och Jan Östlund, Kyrkokansliet

16.15   Egen tid
17.30   Båttur på Örnsköldsviksfjärden.

19.30   Middag vid Kajkanten

Onsdag 12 juni 2024

08.00   Morgonandakt i Örnsköldsviks kyrka
08.45   Hälsokontrollen samt Målkapital - Liselotte Ågren och Marianne Westlén, Kyrkokansliet
09.45   Kaffe med sponsormingel
10.15   Ideellt medarbetarskap ur ett arbetsgivarperspektiv - Per Westberg och Per Åkerström, SKAO
11.00   Sponsorinformation
11.15   Ideellt medarbetarskap ur ett församlingsperspektiv - Ingrid Pommer Brorson, Ängelholms församling

12.00   Lunch

13.15   Särredovisning 2024 - Liselotte Ågren och Marianne Westlén, Kyrkokansliet
14.10   Vad hände den 23/11 och hur undviker vi cyberattacker - Erik Gyll, Kyrkokansliet
15.00   Kaffe med sponsormingel
15.30   Aktuellt från SKAO – Ylva Linghult, SKAO

16.30   Egen tid

19.00   Uppsamlingsmingel inför föreningsmiddagen på Statt

19.30   Middag på Statt med underhållning

Torsdag 13 juni 2024

08.30   Morgonandakt i konferenslokalen
08.45   Aktivt medarbetarskap – Anna Tufvesson

10.00   Sponsorinformation

10.15   Kaffe med sponsormingel
10.45   Avslutning med knorr. Kan vi vara snälla nu för sen dör vi. - Bob Hansson
12.00   Prisutdelning
12.45   Lunch

 Ladda ner konferensinbjudan här>>

 

 

sveriges kyrkokamerala forening logo

Sveriges kyrkokamerala förening bildades 1955 och har till uppgift att utgöra ett nätverk inom Svenska kyrkan för kameral och administrativ personal.
Föreningen utser en styrelse årligen som har till uppgift att hålla samman nätverket, bland annat genom upprättande av medlemsregister och informationsspridning. Styrelsen har också till uppgift att anordna en årlig konferens.