Årskonferens 2019

Luleå, även kallat Stålstaden och Sveriges 25:e största stad och Stiftsstad, Centrum för metallurgisk forskning och stålframställning med Sveriges sjunde största hamn. Luleå är också känt för sina många soltimmar, Luleå Hockey, sitt Tekniska universitet, Facebooks enorma serverhall och inte minst Världsarvet Gammelstad kyrkby som vi ska få besöka.

Lokalvärdar
Årets lokalvärdar är Birgitta Hörnsten och Ann-Britt Malkan från Luleå Domkyrkoförsamling och Patrik Samin från Nederluleå församling, som hälsar oss hjärtligt välkomna till Luleå och Norrbotten.

Kommunikationer
Konferensen på Kulturens Hus börjar med lunch tisdagen den 11 juni och avslutar med lunch torsdagen den 13 juni. Luleå ligger ju ganska långt norrut men har bra kommunikationer söderut så det är relativt lätt att ta sig till och från andra delar av vårt avlånga land. Så tänk på att det går att resa klimatsmart till Luleå, man behöver inte nödvändigtvis flyga. Nattågen från Stockholm inkommer till Luleå C kl. 6.35 och 11,03 enligt tidtabellen.

Besök
Vad vore väl en konferens i Luleå utan ett besök med guidad visning i Världsarvet Gammelstads kyrkby och vackra Nederluleå kyrka.

Årets tema
Temat för årets konferens är ”Målstyrning och verksamhetsstyrning”.  Ska vi lyckas med att i framtiden klara Svenska kyrkans grundläggande uppgift och hålla verksamheten igång och utveckla den i en krympande ekonomi så är målstyrning och verksamhetsplaneringett prioriterat område i många av Svenska kyrkans enheter på alla nivåer. Det krävs en effektiv planering ochuppföljnings-process med struktur som en röd tråd.

Talare
Marika Markovits som är direktor på Stockholms Stadsmission kommer att dela med sig av sina erfarenheter av verksamhetsstyrning.

Platschef för ekonomi och HR, Maria Frykberg, och stiftsadjunkten för ledarskap och organisation, Lars Björksell, på Göteborgs stiftskansli berättar om konsten att väva samman församlingsinstruktion, kyrkorådets styrning, kyrkoherdens ledning och medarbetarnas planer till en röd tråd som får oss att gå åt samma håll och åstadkomma mer. Och kanske vända på en del sanningar om budgetarbete och verksamhetsplanering. Vi får höra om det verktyg för verksamhetsstyrning som Göteborgs stift har utvecklat och där ekonomifrågorna går hand i hand med de pastorala frågorna så att 1+1 blir minst 3.

Babel, målstyrning och färgglada prickar. Charlotta Karlsson, kommunikatör i Luleå domkyrkoförsamling, – Kan många bäckar små av vilja och riktning bli till större flöden med mer kraft? Varför är det ibland så frustrerande svårt för människor att arbeta tillsammans? Och har egentligen Babel något med målstyrning att göra? Med energi, skärpa och humor (och kanske en och annan sång) berättar hon om utvecklingen av målstyrning i Luleå domkyrkoförsamling – och bjuder upp till reflektion kring målstyrningens funktion i Svenska kyrkan.

Rick Erikssons inriktning på sitt föredrag handlar om innehåll, syfte, process och implementering av verksamhetsplanering relaterat till Ledarskap/Medarbetarskap, Mål och vision. Hur ska vi använda verksamhetsplanen? Hur ser vi på framtidens mål- och visionsarbete inom Svenska kyrkan och hur inspireras vi att tänka stort, positivt och kreativt? Hur använder vi planen för att skapa ökad delaktighet i utvecklingen hos medarbetarna? Rick Eriksson kommer från konsultföretaget QUOTE.

Håkan Kohkoinen är byggnadsingenjör på Luleå stift och engagerad i ett projekt om gemensamma lokalförsörjningsplaner på nationell nivå. Lokalförsörjningsplaner är en väsentlig del av verksamhetsplanering på lite längre sikt, så hur kan då dessa planer hjälpa oss att bli en bättre kyrka?

SKAO informerar
På sedvanligt vis får vi ta del av aktualiteter från Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation SKAOochnaturligtvis från Kyrkokansliet också ”Hälsokontrollen” om hur det ser ut med ekonomi och prognoser för Svenska kyrkanmed AnnMargret Dahlström.

Jesper Rönndahl
En av konferensen höjdpunkter är utan tvekan Jesper Rönndahl, känd bl a. som vinnare av På Spåret samt Humorprogrammet Svenska Nyheter. Hans föredrag handlar om problemlösning ”The Science way”. Ifall du stöter på ett problem, vänd dig till den som inte gör något annat än löser problem: Vetenskapen! Hur ditt problem än ser ut kan du vara säker på att världens största tänkare har stött på ett större – och löst det! Och ifall de inte löst just det problemet har de gått vidare, löst något annat och blivit världsberömda.

Seminarier
Konferensen erbjuder fyra seminarier i programmet varav du kan välja två. Dessa seminarier är:

Mer om Lokalförsörjning i praktiken Håkan Kohkoinen, byggnadsingenjör vid stiftskansliet i Luleå.Hur kan vi arbeta med lokalförsörjningsplanering.

Avtalsinformation – Ylva Linghultförhandlare/rådgivarepå SKAO i Umeå. Detta seminarium passar för dig som vill veta mer om kyrkans arbetstidsregler. Allt från de särskilda bestämmelserna för präst, musiker och vaktmästare till hur man gör för att teckna ett lokalt kollektivavtal gällande årsarbetstid – samt fördelarna med årsarbetstid osv.

Workshop om ledarskap och målarbete – Rick Eriksson, Quote.Workshop med inriktning mer konkret på mål inom organisationen. Mål som kan skapa trivsel och välmående hos medarbetare och ökad effektivitet. Koppla ihop mål, ledarskap och trivsel på jobbet. Det kan handla om ekonomiska mål, aktivitetsmål, beteendemål och kvalitetsmål.

Protokoll och skrivregler – Per Westberg förhandlare/rådgivare på SKAO:
Formalia kring våra protokoll är omfattande. Ska vi skriva i presens eller imperfekt och hur gör vi med barnkonsekvensanalyserna. Är det rätt att ha bilagor till protokollen och hur skriver vi kring omröstningar. Per Westberg reviderade 2017 tillsammans med Anna von Malmborg skriften ”Från kallelse till protokoll”.

Besök Kulturens hus på webben
Känner du att du vill ta en titt på Kulturens Hus i Luleå för att få en förnimmelse av kyrkokameral konferensstämning så gå in på www.kulturenshus.com

Boende
Vi har reserverat rum på nedanstående hotell som alla ligger inom promenadavstånd från Kulturens Hus, Clarion Hotell Sence ligger dessutom mitt emot Kulturens Hus rakt övergatan. Bokar hotell gör du via anmälningslänken. Logipriset varierar något mellan hotellen men logikostnaden inklusive moms för enkel-, respektive dubbelrum per natt framgår i bokningsformuläret för respektive hotell.

  • Elite Stadshotellet  www.elite.se/sv/hotell/
  • Quality Hotell Luleå   www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/luleå/
  • Clarion Hotel Sence   www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/luleå/

Kallelse årsmöte
Inbjudan är också en kallelse till föreningens årsmöte tisdagen den 11 juni 2019. Handlingar kommer att delas ut i samband med registreringen.

Anmälan
Du anmäler dig via länk på http://www.kyrkokamerala.seså snart som möjligt dock senast den14 maj, därefter kan vi inte garantera hotellrum. Konferensavgiften är 2 995 kronor och ev. hotellrum kommer att faktureras via Commee AB.

Glöm inte medlemsavgiften, 100:-, till plusgiro 69 32 72-7 om du inte redan har betalat. Behöver du en faktura på medlemsavgiften så kan du hitta en här via denna klickbara länk.

VÄL MÖTT I LULEÅ!               

Magnus Evenseth
Ordförande

 

sveriges kyrkokamerala forening logo

Sveriges kyrkokamerala förening bildades 1955 och har till uppgift att utgöra ett nätverk inom Svenska kyrkan för kameral och administrativ personal.
Föreningen utser en styrelse årligen som har till uppgift att hålla samman nätverket, bland annat genom upprättande av medlemsregister och informationsspridning. Styrelsen har också till uppgift att anordna en årlig konferens.