Årskonferens 2015 Göteborg

Program – Årskonferens 2015

Tisdag 9 juni

11.15 Ankomstregistrering på Hotell Post, Göteborg
12.00 Lunch
13.15 Konferensen öppnas
13.30 Föreläsning: ”Retorik för ledare” med Ami Hemviken
15.00 Kaffe och sponsormingel
15.30 Fortsättning föreläsning med Ami Hemviken
16.00 Sponsorinformation
16.15 Aktuellt från Kyrkokansliet
17.00 Egen tid
18.15 Samling via kajen – Lilla Bommen
18.20 Båt avgår mot Älvsborgs fästning. Ev. v-drink ombord
19.00 Angör fästningen – Dramatiserad historievandring/guidning
19.30 Skaldjursbuffé under fredstaken på murarna
22.30 ca: Båt avgår mot Lilla Bommen
23.00 Anlöper lilla Bommen

Onsdag 10 juni

08.00 Morgonbön, Domkyrkan, domprost Karin Burstrand
08.45 Ekonomiföredrag Robert Bergqvist, SEB
10.15 Sponsorinformation SEB
10.30 Kaffe med sponsormingel
11.00 Seminarier
12.00 Lunch
13.15 Inspirationsföreläsning om Struktur i tillvaron med David Stiernholm
14.15 Sponsorinformation
14.30 Seminarier – Läs mer om seminarierna här »
15.30 Kaffe med sponsormingel
16.00 Fem prioriterade administrativa områden. Varför, hur och vad? Kyrkokansliet
16.40 Föreningens årsmöte
17.00 Egen tid
19.00 Uppsamling inför jubileumsmiddag
19.30 Konferensmiddag

Torsdag 11 juni

08.00 Morgonbön, Drottningsalen, kyrkoherde Kristian Lillö
08.15 Begravningsverksamheten år 2017 i storgrupp
09.00 Sponsorinformation
09.15 Aktuellt från Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation, SKAO
10.00 Kaffe med sponsormingel
10.30 Att komma till skott med tankens kraft – Magdalena Forsberg
12.00 Avslutning
13.00 Lunch

Seminarier – Årskonferens 2015

I år har vi hela fem seminarier i seminarieprogrammet, varav du kan välja att delta i två stycken, på onsdag kl. 11.00 samt kl. 14.30. Dessa seminarier är:

 1. Inköpsstöd och Svenska kyrkans ramavtal
 2. Hur kan kyrkokansliet underlätta församlingarnas arbete med finansfrågor ur olika perspektiv, t ex inom ansvarsfulla investeringar? Information men förhoppningsvis också diskussion kring nationell nivås roll och församlingarnas behov vad gäller finansiella och etiska aspekter av kapitalförvaltningen samt i andra finansiella frågor, t ex alternativ till kontanthantering.
 3. Förändringsledning. Vad händer med människor i förändring?
  Seminariet kommer att hjälpa oss att förstå egna och andras reaktioner vid förändringsprocesser. Seminarieledaren kommer också att visa på hur man kan komma vidare på ett konstruktivt sätt i ett förändringsarbete. Välkommen på ett seminarium där du bjuds in att delta i samtalet!
 4. Ledning och styrning. Gränssnitt och roller ur ett arbetsmiljöperspektiv
  Tomas Landeström
 5. Dialogseminarium om avtalsfrågor
  Här kommer att finnas möjlighet att ge input till SKAO om avtalsfrågor.

sveriges kyrkokamerala forening logo

Sveriges kyrkokamerala förening bildades 1955 och har till uppgift att utgöra ett nätverk inom Svenska kyrkan för kameral och administrativ personal.
Föreningen utser en styrelse årligen som har till uppgift att hålla samman nätverket, bland annat genom upprättande av medlemsregister och informationsspridning. Styrelsen har också till uppgift att anordna en årlig konferens.