Årskonferens 2017 Norrköping

Huvudsponsorer Årskonferens 2017

Huvudsponsorer Årskonferens 2017: Nordea, Kyrkans Försäkring och Agrando

Program

Onsdag 7 juni

Mia Hultman10.30 Ankomstregistrering
11.30 Lunch
12.30 Konferensen öppnas
12.45 ”Ett värdefullt medarbetarskap” – Mia Hultman
14.15 Kaffe och sponsormingel
14.45 Fortsättning Mia Hultman
15.30 Sponsorinformation – Kyrkans Försäkring
15.45 Egen tid
17.30 Kryssning i Östergötlands skärgård med M/S Saga Lejon. Avfärd ca kl 18.00
23.00 Återkomst till kajen

Torsdag 8 juni

08.00 Morgonbön i St: Olai kyrka
08.45 Ekonomiföredrag med Nordeas chefsekonom Annika Winsth
09.30 Kaffe med sponsormingel
10.00 Sasja Beslik, hållbarhetschef på Nordea CSR (Corporate Social Responsibility)
11.00 Sponsorinformation – Nordea
11.15 SKAO
12.00 Lunch
Sasja Beslik13.15 Seminariepass 1
14.15 Seminariepass 2
15.15 Kaffe med sponsormingel
15.45 Kyrkokansliet Anders Granberg
16.30 Årsmöte
17.15 Egen tid
19.00 Uppsamlingsmingel inför föreningsmiddagen
19.30 Konferensmiddag

Fredag 9 juni

08.30 Morgonbön i konferenssalen
08.45 K 3
09.30 AnnMargaret Dahlströms ”Hälsokontroll”
Christer Olsson10.00 Sponsorinformation – Agrando
10.15 Kaffe med sponsormingel
10.45 Föredrag med knorr: ”Vart är du på väg och vill du dit?” – Christer Olsson
12.00 Avslutning och prisutdelning
12.45 Lunch

 

Seminarier hålls torsdag kl. 13.15 och kl. 14.15.

Lokal upphandling och samverkande inköp
Catarina Lönnerholm och Hanna Skoglund, kyrkokansliet

Målstyrning –  Verksamhetsplaner – krav, nödvändighet och möjlighet
Liselotte Ågren, kyrkokansliet

Svenska kyrkan på nätet – nya utmaningar vad gäller kommunikation
Susanne Gorne, samordnare för sociala medier, kyrkokansliet

En lyckad rekrytering, att hitta rätt person och ha en genomtänkt efterträdarplanering
Per Z Hæggström, Allegro Executive Search

Workshop, fördjupning i avtalsfrågor
Cecilia Herm

sveriges kyrkokamerala forening logo

Sveriges kyrkokamerala förening bildades 1955 och har till uppgift att utgöra ett nätverk inom Svenska kyrkan för kameral och administrativ personal.
Föreningen utser en styrelse årligen som har till uppgift att hålla samman nätverket, bland annat genom upprättande av medlemsregister och informationsspridning. Styrelsen har också till uppgift att anordna en årlig konferens.